Célcsoport: Pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok)

Intézménytípus: óvoda, alapfokú köznevelési intézmények, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását ellátó intézmények

A jó gyakorlat célja: M it tehet egy óvoda annak érdekében, hogy az iskolában csökkenjen a gyerekek kudarca, kevesebb legyen az iskolai lemorzsolódás? Mai lehetőségeink szerint úgy gondoljuk, elég sokat. Egy jól működő óvodában, ahol a pedagógusok megfelelő módszertani kultúrával rendelkeznek, kellő képen motiváltak sokat tehetnek a gyerekek iskolai felkészítéséért, a kudarcok elkerüléséért.

Jó gyakorlat alkalmazási területei: A köznevelés színterei, beleértve annak minden partnerét és a belső közösségeket

Jó gyakorlat megosztásának formája: előadás, hospitálás, műhely munka, szakmai beszélgetés-

A jó gyakorlat humán-erőforrás igénye: Intézményünk óvodapedagógusai

A jó gyakorlat eszközigénye: projektor, laptop,

A jó gyakorlat időigénye: minimum 5 óra