Célcsoport: Pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók) pedagógiai munkát közvetlenül segítők (dajkák, pedagógiai asszisztensek)

Intézménytípus: óvoda, általános iskola

A jó gyakorlat célja: Az óvodánkba járó gyerekeknek és családjaiknak az egyetemes keresztény értékeket átadni Kiemelt célunk: a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, egyéni fejlesztése, a hátrányok minél nagyobb arányú csökkentése.  A szülők bevonása az intézmény életébe, szülői szerepükben való megerősítés, pozitív példák bemutatása, életmódjuk folyamatos segítése.  Az óvoda és a családok kapcsolatának, együttműködésének folyamatos fejlesztése. A tehetségígéretes gyermekek azonosítása, komplex fejlesztése, életútjának nyomon követése. Minden gyermek egyéni képességstruktúrájából az erős oldal megtalálása, fejlesztése.

Jó gyakorlat alkalmazási területei: a gyermekek személyiségének komplex fejlesztése, a családok életmódjának, életvitelének pozitív irányú változtatása, esélyegyenlőség megalapozása, szociális érzékenyítés

A pedagógusok felkészítése a jó gyakorlathoz kapcsolódó szemlélet formálásra

Jó gyakorlat megosztásának formája: előadás, szakmai beszélgetés, egyéni tapasztalatokra épülő kooperatív feldolgozás

A jó gyakorlat humán-erőforrás igénye: Intézményünk óvodapedagógusai

A jó gyakorlat eszközigénye: projektor, laptop, csoport naplók, papírok, írószer

A jó gyakorlat időigénye: minimum 5 óra