Célcsoport: Pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok) pedagógiai munkát közvetlenül segítők (dajkák, pedagógiai asszisztensek)

Intézménytípus: óvoda, alapfokú köznevelési intézmények

A jó gyakorlat célja: Olyan jól használható belső ellenőrzési rendszer használata, mely folyamatos visszajelzést ad a pedagógusoknak, használja a Pedagógus Életpálya modell indikátor, illetve kompetencia rendszerét. Kiemeli az erősségeket, gyengeségeket, ugyanakkor utat mutat a fejlődésre, mindig építő jelleggel bír, építve az erősségekre. Alkalmazásával segíti a pedagógust pedagógus kompetenciáinak megismeréshez. hozzásegítve őket a reális önértékelés kialakításához, mely előfeltétele a fejlődésnek.

Jó gyakorlat alkalmazási területei: A nevelőtestületek felkészítése a belső, illetőleg ezt megvalósítva a külső ellenőrzések, minősítések, tanfelügyeleti látogatások elvárásaira. A tudatosságon alapuló minőségi pedagógiai munka megvalósításának előmozdítása a mindennapi gyakorlatban. A folyamatos szakmai megújulás előmozdítása, innovációk megismertetése, szemlélet formálás.

Jó gyakorlat megosztásának formája: Hospitálás, előadás, szakmai beszélgetés, műhelymunka

A jó gyakorlat humán-erőforrás igénye: Intézményünk óvodapedagógusai

A jó gyakorlat eszközigénye: projektor, laptop, csoport naplók, papírok, írószer

A jó gyakorlat időigénye: minimum 5 óra