Célcsoport: Pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok)

Intézménytípus: óvoda, alap és középfokú köznevelési intézmények, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását ellátó intézmények

A jó gyakorlat célja: A módszer fejlesztő hatásának minél szélesebb körű bemutatása, felhasználási lehetőségeinek kreativitáson alapuló érzékeltetése a pedagógusok körében. Elméleti alapjai, gyakorlati megvalósításának beépítése az óvodai nevelés egészébe, az eszközkészletekkel való megismerkedés, azok kipróbálása.

Jó gyakorlat alkalmazási területei: A gyermekek személyiségének komplex fejlesztése, kiemelve a mozgás és a kognitív képességek egymásra gyakorolt hatását. A pedagógusok megismertetése az eszközkészlettel, a benne rejlő határtalan lehetőségekkel, mely az egész óvodai nevelést átszővi, e mellett alkalmazható minden iskola típusban, különböző fejlettséggel rendelkező gyermekek differenciált fejlesztésére

Jó gyakorlat megosztásának formája: előadás, hospitálás, tréning- csoport munka, az eszköz készletek kipróbálása

A jó gyakorlat humán-erőforrás igénye: Intézményünk óvodapedagógusai

A jó gyakorlat eszközigénye: projektor, laptop, Mozgáskotta eszközök

A jó gyakorlat időigénye: minimum 5 óra