A bázisintézmény jógyakorlatai:

  • „Családbarát intézmény- hátrány csökkentés lehetőségei”
  • „Írásbeli tervezőmunka tudatossá tétele, a pedagógiai munka hatékonyságának növelése”
  • „Az intézmény nevelőtestületének saját, kidolgozott belső dokumentációs rendszere”
  • „Belső ellenőrzés rendszere”
  • „Pedagógusok közösséggé formálása- Az alkalmazottak lelki állóképességének megőrzése”
  • „A Mozgáskotta módszer alkalmazásának lehetőségei az óvodai élet egészében”
  • „A kommunikáció fontossága a pedagógiai munkában, a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés alapja”
  • „Hátránycsökkentés az óvodai nevelés színterein, az iskolai lemorzsolódás megelőzése, csökkentésének lehetőségei az óvodában.”