Szeretettel és tisztelettel köszöntjük intézményünk honlapján!

Engedje meg, hogy pár mondattal bevezessük Önöket a nálunk folyó mindennapokba. Nevelőtestületünk vezetőjeként kérném megtisztelő figyelmüket.
Immár huszonnyolc éve gyermekekkel foglalkozom, és nem is tudnék elképzelni ennél szebb hivatást! A ránk bízott gyermek, legyen az bármilyen korú, formálódik a kezeink alatt. A mi felelősségünk, hogy ez a folyamat milyenné teszi Őt.
Mi, pedagógusok vagyunk azok, akik a család után a legtöbb időt töltjük el a gyerekekkel, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy az intézményben eltöltött idő milyen minőségű. Meggyőződésem, hogy első és legfontosabb: minden körülmények között szeretni, elfogadni a gyerekeket!
Aki e szép hivatást választja, egy kicsit mindörökre maga is gyermek marad- így lát, figyel és ítélkezik. Önmaga is képes nap, mint nap újra megélni és felfedezni a világ csodáit!
A XXI. század nagy kihívás mindenki számára, hiszen szinte napról- napra változik a világ, újabb és újabb feladatok elé állítva az egyes embereket. Sokszor követhetetlen az a változás, amit napról- napra tapasztalhatunk az új vívmányok láttán, a fejlődés úgy néz ki – megállíthatatlan. Nem szabad azonban teljesen elragadtatni magunkat ezzel a fajta világszemlélettel, hiszen – sajnos egyre inkább látható már- a régi értékek megőrzése nélkül ezek az új dolgok, technikai eredmények mit sem érnek!
Azok az értékek, melyek az alapvető emberi kapcsolatokat határozzák meg, a mindennapi életünket, emberi mivoltunkat. Kiemelt jelentősége van a mai fogyasztói társadalomban a családnak, annak a miliőnek, mely minden korban a társadalom alapja volt, és annak is kell maradnia.
A család, melyben megszületnek a kisgyermekek, s kezdik el életüket szilárd lábakra, kell, álljon ismét! A szocializáció első lépcsőfoka, de egyúttal egy egész életre védelmezője, óvója is a gyerekeknek.
Ennek az igazságnak, a család örök érvényű létjogosultságának a megtartásáért kötelességünk mindent megtenni pedagógusként, szakemberként, hiszen a gyerekek mellett párhuzamosan az őket nevelő szülőket, családokat – édesanyát, édesapát is- neveljük és formáljuk.
Társadalmunk talán az utolsó órában van, hogy a családokat kellőképpen megerősítse. Azokat az örök emberi értékeket, melyeket évezredek óta a család égisze alatt tanultunk, tanítottunk meg.
Másik – és minket érintő- óvó és szocializáló közeg az intézményes nevelés. A kicsi, aki bölcsődébe, óvodába lép, továbbra is elsődlegesen a család tagja marad, hiszen onnan jön
és oda is tér haza. Az óvoda a családi nevelés kiegészítőjeként biztosítja a gyermek fejlődésének pedagógiai tevékenységrendszerét, tárgyi környezetének feltételeit, óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciót tölt be.
Törekvéseink szerint a mi óvodánkban minden kisgyermek a számára legmegfelelőbb fejlesztést kapja, melyben nem sérülnek gyermeki jogai. Személyiségét tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi. Az óvodai élet mindennapjaiban a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. A hozzánk járó gyerekek szakmailag jól felkészült, folyamatos önképzésen részt vevő, megújulni képes pedagógusokkal találkoznak, akik munkájukat kellő empátiával, alázattal és munka morállal végzik. Munkájuk során a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba való átlépés belső pszichikus feltételei, biztosított számukra a harmonikus fejlődés, a hátrányok kompenzálása, a tehetség csírák felfedezése, megsegítése. A gyermekek kiegyensúlyozott nevelése és fejlődése érdekében az intézményben dolgozó valamennyi felnőtt együttműködésre kész a gyermekek családjával. Fontosnak tartjuk a helyi hagyományok, a régi értékek életben tartását, megőrzését és átörökítését.

Mesevár Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete nevében:
Törő Krisztina
Intézményvezető

Arthur Japin, holland színész, író soraival szeretném átadni azt a fajta világhoz való viszonyulást, melyet követni szeretnénk, mely pozitív életfelfogást, életszemléletet biztosíthat számunkra ehhez a szép és nemes hivatáshoz a mindennapjainkban!
„A valóságot csak a tudat képes megváltoztatni. Erre jöttem rá. Ahhoz, hogy a dolgok megváltozzanak, nem kell hozzájuk nyúlni, csak másként kell nézni őket. Nem kell ehhez semmi, csak annyi, hogy egy pillanatra másképp essen a fény a felületre, és láthatóvá váljék a tükör mögötti írás.

Egyszer csak előtted van, és alig hiszed el, hogy eddig nem vetted észre.”