Az alapítvány céljai között szerepel, hogy az intézménybe járó gyerekek minél több élményhez juthassanak. Ez nagymértékben hozzájárul pozitív személyiségfejlődésükhöz. Pedagógiai Programunk kiemelten kezeli az ehhez szükséges minél több és sokoldalúbb lehetőségek megteremtését. Ennek érdekében olyan szokás, illetve szabályrendszert alakítottunk ki az egyes csoportokban, illetve az egész intézményben, hogy napról-napra legyen lehetőség a tapasztalat és élményszerzésre.
Évről-évre olyan programokat valósítunk meg, amelyek a fent felsorolt célokat szolgálja.
Kérjük, aki teheti, támogassa munkánkat!
Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde
„Angyalkert” Alapítványa
ADÓSZÁM:18782888-1-14
BANKSZÁMLASZÁM: 11743143-20000198