Célcsoport: Pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok) pedagógiai munkát közvetlenül segítők (dajkák, pedagógiai asszisztensek)

Intézménytípus: óvoda, alap és középfokú köznevelési intézmények

A jó gyakorlat célja: Az intézmény alkalmazottainak lelki egészségének, lelki állóképességének megőrzése, alkalmassá téve őket arra, hogy a pedagógus hivatás nehézségeivel képesek legyenek folyamatosan szembe nézni, benne alkotó, innovatív, kreatív módon részt venni.

Jó gyakorlat alkalmazási területei: A nevelőtestületek felkészítése a folyamatos minőségi munkavégzésre, az ehhez szükséges szociális kompetenciák megalapozása, folyamatos tovább fejlesztése. Az egyén, illetve a csoport formálása, alakítása, kiemelve a közös célért végzett feladatok egységes, mégis személyes kompetenciákon alapuló megvalósítását.

Jó gyakorlat megosztásának formája: előadás, szakmai beszélgetés, tréning- csoport munka

A jó gyakorlat humán-erőforrás igénye: Intézményünk óvodapedagógusai

A jó gyakorlat eszközigénye: projektor, laptop, csoport naplók, papírok, írószer

A jó gyakorlat időigénye: minimum 5 óra