Célcsoport: Pedagógusok (óvodapedagógusok) pedagógiai munkát közvetlenül segítők (pedagógiai asszisztensek)

Intézménytípus: óvoda

A jó gyakorlat célja: A nevelőtestület tagjai rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, melyek alkalmassá teszik őket az analógiás gondolkodásra, mely, átgondolt tudatos tervező munkát eredményez és a mindennapi gyakorlatban jól használható a pedagógiai munka minden területén. A pedagógusok felkészítése a XXI. század kihívásaira.

Jó gyakorlat alkalmazási területei: A pedagógusok segítése a tudatos írásbeli tervező munkára, annak sokoldalú felhasználására, A Pedagógus Életpálya modell külső ellenőrzéseire való tudatos felkészítés, a hatékony pedagógiai szakmai munka megalapozása

„Az intézményi dokumentáció, mint a pedagógusok segítője!”

Jó gyakorlat megosztásának formája: Hospitálás, szakmai beszélgetés, team munka

A jó gyakorlat humán-erőforrás igénye: Intézményünk óvodapedagógusai

A jó gyakorlat eszközigénye: projektor, laptop, csoport naplók, papírok, írószer

A jó gyakorlat időigénye: minimum 5 óra