Célcsoport: Pedagógusok (óvodapedagógusok,) pedagógiai munkát közvetlenül segítők (pedagógiai asszisztensek)

Intézménytípus: óvoda

A jó gyakorlat célja: A pedagógusok írásbeli dokumentációs munkájának segítése, felkészítése a Pedagógus Életpálya modell szakmai elvárásrendszereire.

Jó gyakorlat alkalmazási területei: A nevelőtestületek felkészítése az alapdokumentumok tudatos és valóságon alapuló elkészítésére, a köztük lévő összefüggések bemutatása, az egymásra épülés elősegítése, az intézmények sajátos arculatának megragadása, a szakmai munka elvárásai, az egyéni elvárás rendszerek fontossága, megjelenése a különböző helyi dokumentumokban.

Jó gyakorlat megosztásának formája: Hospitálás, előadás, szakmai beszélgetés

A jó gyakorlat humán-erőforrás igénye: Intézményünk óvodapedagógusai

A jó gyakorlat eszközigénye: projektor, laptop, csoport naplók, papírok, írószer

A jó gyakorlat időigénye: minimum 5 óra