Célcsoport: Pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok)

Intézménytípus: óvoda, alap és középfokú köznevelési intézmények, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását ellátó intézmények

A jó gyakorlat célja: A pedagógusok felkészítése a folyamatosan változó társadalmi és oktatáspolitikai elvárásokra. Azoknak a kommunikációs eszközöknek az elsajátítása, megismerése, felidézése, mely elengedhetetlen a mindennapokban a pedagógiai munka hatékony és örömteli megvalósításához. A kapcsolatteremtés, a nyílt és őszinte kommunikáció alapja a pedagógus szerep hiteles érvényesítésének. Mind a gyerekekkel, tanulókkal, mind az adott köznevelési intézmény partnereivel való kapcsolatot nagymértékben meghatározza a velük folytatott kommunikáció minősége és milyensége.

Jó gyakorlat alkalmazási területei: A köznevelés színterei, beleértve annak minden partnerét és a belső közösségeket

Jó gyakorlat megosztásának formája: előadás, hospitálás, tréning-

A jó gyakorlat humán-erőforrás igénye: Intézményünk óvodapedagógusai

A jó gyakorlat eszközigénye: projektor, laptop,

A jó gyakorlat időigénye: minimum 5 óra